Przejeżdżając z południowego krańca Florydy do północnej części Quebec mija się cztery regiony różniące się znacznie typem roślinności i (co mniej rzuca się w oczy) - zwierząt. Te różne skupiska roślin i zwierząt nazywa się biomami. Istnieje sposób zwiedzenia różnych biomów, który nie wymaga podróżowania przez tysiące kilometrów. Głównym czynnikiem wpływającym na ustalenie się czterech omawianych biomów jest temperatura, ale jak już wiemy jest ona różna w zależności od wysokości nad poziomem morza, tak samo jak i od szerokości geograficznej. Podróżując kolejką na szczyt wysokiej góry w krótkim czasie możemy przejść z lasów liściastych strefy umiarkowanej, które występują w dolinach, przez strefę lasów świerkowych, aż do wysokogórskiego regionu mchów i porostów. Chociaż fizyczne i biotyczne cechy tych stref nie są identyczne z biomami wytworzonymi na różnych szerokościach geograficznych, to jednak istnieje między nimi wiele podobieństw. Można przyjąć jako zasadę, że 300 metrów wzniesienia jest mniej więcej równoważne w zmianie flory i fauny przebyciu 1000 kilometrów w kierunku północnym. Dwa inne główne biomy również występują w Północnej Ameryce i innych częściach świata: biom stepowy (prerie, pampy, sawanny) i biom pustynny. Czynnikiem warunkującym występowanie tych dwu biomów nie jest w tak dużej mierze temperatura, jak ograniczona wilgotność. W zachodniej połowie Stanów Zjednoczonych przeważnie wieją wilgotne wiatry znad Pacyfiku.