Przetwarzanie mięsa wiąże się z zanieczyszczaniem środowiska naturalnego. W dzisiejszych czasach na świecie zabija się około 50 miliardów zwierząt w celach produkcyjnych. W celach hodowlanych, a co za tym idzie w celach przetwarzania zwierząt na mięso przeznaczone na wyrób produktów żywieniowych, wycina się coraz to większe ilości lasów przeznaczając je na pastwiska. Zwierzęta przeznaczone do hodowli wydalają też ogromne ilości odchodów, które zawierają metan, co bezpośrednio wpływa na powstawanie kwaśnych deszczy i globalne ocieplenie. Wegetarianizm jako filozofia życia silnie związany jest z ekologią. Wegetarianie, dla których ekologia ma ogromne znaczenie, alarmują także, że do produkcji produktów mięsnych wykorzystuje się 75 % pokładów wody na świecie i bardzo silnie wpływa na jej zanieczyszczenie. Duża ilość wegetarian jest związana z różnorodnymi ruchami ekologicznymi, które chcą wpływać na ograniczenie zanieczyszczania środowiska naturalnego przez przemysł mięsny, ponieważ w dużej mierze czują ogromny związek z ziemią i tym, co przekazuje człowiekowi.