Nieregularne i względnie małe opady występujące na stepach nie są w stanie zabezpieczyć wilgotności potrzebnej do wyrośnięcia lasu, z wyjątkiem okolic dolin rzecznych. Opady te są jednak wystarczające do wzrostu różnorodnych traw, a te właśnie przeważają w krajobrazie stepu. Obfitość trawy jako paszy w połączeniu z brakiem schronienia przed drapieżnikami wytworzyła jednakowy charakter fauny stepowej na całym świecie. Przeważnie występującymi kręgowcami są szybko poruszające się roślinożerne kopytne. W Stanach Zjednoczonych, przed przybyciem białych osadników, najbardziej widocznymi mieszkańcami były antylopy i bizony. Obecnie obszary te dostarczają Stanom Zjednoczonym obfitości kukurydzy, pszenicy i innych zbóż, podczas gdy wyżej leżące obszary — udomowionych kopytnych, bydła i owiec. Niezwykła suchość występująca na pustyni pozwala osiedlić się tylko roślinom kserofitycznym, jak np. kaktusy , byliny (Artemisia, Prosopis glandulosa) i szybko rosnące rośliny jednoroczne, których nasiona mogą wykiełkować, rozwinąć się w dojrzałe rośliny, zakwitnąć i wyprodukować nowe nasiona w ciągu kilku tygodni, w których występują rzadkie i szybko wsiąkające w podłoże deszcze. Większość zwierząt żyjących na pustyni (ssaki, jaszczurki i węże, owady i pająki, a nawet niektóre ptaki) przystosowały się do chowania w jamach i norach przed spiekotą pustynnego słońca. Wiele z nich ogranicza okres żerowania do godzin nocnych.