Głównym podłożem środowiska lądowego jest gleba. Gleba umożliwia „zakotwiczenie się" roślin, daje im możliwość kierowania liści do słońca, do starcza składników mineralnych i wody. W tych warunkach możliwa jest fotosynteza, a więc i wytwarzanie organicznych cząsteczek, od których zależy życie nasze i wszystkich zwierząt. Gleby różnią się znacznie składem chemicznym, strukturą, grubością i wilgotnością. Ta różnorodność wpływa zawsze na typ i obfitość życia roślinnego, które może dana gleba utrzymać. Charakter roślinności z kolei warunkuje życie zwierząt w tym rejonie. Skład gleby nie jest jednolity na całej głębokości. Pionowy przekrój przez glebę ukazuje kilka rozróż-nialnych warstw. Chociaż grubość i właściwości każdej z nich są różne w różnych rejonach, to jednak typowy profil gleby składa się z pięciu warstw. Na wierzchu znajduje się cienka warstwa rozkładającej się materii organicznej, takiej jak np. liście. Pod nią leży warstwa gleby właściwej. Warstwa ta jest zwykle koloru ciemnego, spowodowanego przez przedostawanie się z górnej warstwy materii organicznej — próchnicy, czyli humusu. Dobre plony w rolnictwie zależą od grubości bogatej warstwy gleby właściwej.