Następną warstwą jest podglebie. Jest ono zwykle jaśniejsze; może być zasobne w składniki mineralne, lecz nie zawiera humusu. Poniżej podglebia znajduje się warstwa okruchów skalnych powstałych w procesie fizycznego i chemicznego rozpadu. Ta warstwa nie jest uważana za glebę, chociaż stanowi etap tworzenia się nowego podglebia. Ostatecznie docieramy do litej skały, która w wyniku procesów chemicznych rozpada się powiększając warstwę leżącą nad nią. Właściwości każdej gleby zależą od wielu czynników. Jednym z nich jest stan pierwotny leżącej pod nią skały. Wapień, łupek ilasty i granit w miarę wietrzenia wytwarzają odrębne typy gleby. Następnym czynnikiem jest materiał naniesiony z innych rejonów. Zarówno woda, jak i wiatr, przenoszą glebę z jednego miejsca na inne. Gruba warstwa zasobnej gleby przy ujściach rzek wytworzyła się z cząsteczek gleby przyniesionej przez rzekę. Rodzaj roślin rosnących na danej glebie, również wpływa na jej właściwości. Rośliny, takie jak mchy i trawy, wytwarzają znaczne ilości próchnicy w glebie. Szpilki sosen i liście dębów po opadnięciu obniżają pH gleby. Jeszcze innym czynnikiem jest kierunek ruchu wody w glebie. We wschodniej części Stanów Zjednoczonych roczne opady są wystarczająco duże, aby utrzymać regularny ruch wody od górnej warstwy gleby w dół, w kierunku warstwy nieprzepuszczalnej .