Organizmy żywe na ogół bywają przytwierdzone do jakiejś powierzchni bądź też po niej się poruszają. Powierzchnia ta nazywana jest podłożem. Wyjątkiem od tej reguły jest oczywiście plankton i wiele ryb, które spędzają całe swoje życie swobodnie pływając w toni wodnej. Najbardziej rozpowszechnione rodzaje podłoża to skały, gleba i muł. Organizmy osiadłe wytwarzają różne rodzaje mocowań z podłożem, uniemożliwiające porwanie przez wiatr lub prąd wody. Na przybrzeżnych skałach odsłoniętych w czasie odpływów wzdłuż brzegów morza, żyje wiele różnych form glonów i zwierząt przytwierdzonych ściśle do podłoża. Haki, przyssawki i narządy spajające („cementowe") to tylko niektóre ze strukturalnych przystosowań chroniących te zwierzęta przed zmyciem przez fale. Te, które żyją w mule lub na piasku, wytwarzają korzenie (np. różne trawy) lub kryją się w norach chroniąc się przed falą. Jedynymi osiadłymi organizmami na lądzie są rośliny i niektóre Protista. (Jakie są powody, dla których na lądzie nie występują zwierzęta osiadłe?). Niektóre porosty żyją bezpośrednio na powierzchni skał. Wiele roślin, zwłaszcza w rejonach subtropikalnych i tropikalnych, żyje czepiając się gałęzi innych roślin.