Na czynności wszystkich organizmów wpływa temperatura ich ciała, a z wyjątkiem ptaków i ssaków zależy ona z kolei od temperatury otoczenia. Natężenie procesów metabolicznych, a więc aktywność ciała, konieczność okresu ochłodzenia do rozwinięcia pąków i przerwania okresu spoczynkowego nasion, jak również różna wrażliwość organizmów na oziębianie, to trzy różne przykłady sposobów jakimi temperatura wpływa na żywe organizmy, a nawet ogranicza rejony, w których te organizmy mogą przetrwać. Temperatura otoczenia jest wynikiem współdziałania trzech czynników, szerokości geograficznej, wysokości nad poziom morza i terenu. Oś Ziemi jest nachylona pod kątem 231/2° do płaszczyzny, po której Ziemia krąży dookoła Słońca. Z tego powodu północna półkula otrzymuje światło słoneczne przez więcej niż 12 godzin na dobę w ciągu sześciu miesięcy (w przybliżeniu od 21 marca do 23 września), kiedy oś Ziemi jest zwrócona w kierunku Słońca, i mniej niż 12 godzin podczas pozostałych miesięcy, kiedy oś jest odwrócona od Słońca. Odwrotna sytuacja panuje na półkuli południowej. W wyniku tego zjawiska, w jednej połowie roku daje się odczuć nadmiar promieni słonecznych, a w drugiej ich niedobór. Jest to przyczyną następstwa pór roku. Im dalej na północ tym wyraźniejsze się staje ochłodzenie Ziemi w zimie i tym dłuższy okres ciepła jest potrzebny do powrotu wiosny.