Dla wielu organizmów „ofiarą" są martwe ciała roślin i zwierząt. Nazywamy je czyścicielami. Do większych zwierząt, które zdobywają w ten sposób pokarm, należą hieny i szakale. Znacznie ważniejszą rolę odgrywają owady. Dosłownie setki różnych gatunków owadów dorosłych i larw, bierze udział w pożeraniu i rozkładzie padliny. Chociaż możemy sobie myśleć, że taki sposób bytowania jest raczej nieprzyjemny, to jednak czyściciele odgrywają bardzo ważną rolę w gospodarce przyrody. Nie być otoczonym trupami, to oznacza o wiele więcej niż samo tylko zaspokojenie poczucia estetyki. Nasze omówienie krążenia substancji powinno było wyjaśnić, że zależymy od czyścicieli, które uwalniają do ponownego użycia składniki odżywcze uwięzione w martwych ciałach. Ostatecznymi czyścicielami są reducenci (destruenci), a więc grzyby i bakterie gnilne. Te saprofity nie tylko zaspokajają swoje własne zapotrzebowanie rozkładając ciała roślin i zwierząt (i odchodów zwierząt), lecz także ostatecznie dostarczają glebie lub wodzie świeżego zapasu związków mineralnych nadających się do zużycia przez autotrofy. Działanie czyścicieli kończy w ten sposób jeden łańcuch troficzny, a tworzy stan wejściowy do rozpoczęcia nowego.