Najwięcej współzależności pomiędzy gatunkami wiąże się z pokarmem. Konkurencja, zjadanie jednych i unikanie zjedzenia przez inne, to najbardziej rozpowszechnione sposoby, dzięki którym zwierzęta wpływają jedne na drugie. W przypadku roślin zielonych problem sprowadza się głównie do zabezpieczenia odpowiedniej ilości światła słonecznego, wody i składników mineralnych gleby. Liczne rośliny okrytozalążkowe są również bezpośrednio zależne od aktywności jednego lub kilku gatunków zwierząt je zapylających. - Rozpatrzmy jeden przykład współzależności żywieniowej w jakimś zespole organizmów. Jastrząb może zjeść węża, który uprzednio zjadł żaby. Żaby mogły najeść się koników polnych, które z kolei jadły trawę. Prawdopodobnie nie ma zwierzęcia, którego ofiarą byłby jastrząb, ale są pasożyty, które mogą atakować tkanki jastrzębia i czerpać z nich pokarm. Zawsze w przypadku śmierci,'organizmy oczyszczające, takie jak bakterie gnilne, rozłożą ostatecznie szczątki jastrzębia. Taki szlak pobierania pokarmu nazywa się łańcuchem pokarmowym (troficznym). Ten wymieniony przykładowo jest bardziej skomplikowany od jednych, a mniej skomplikowany od innych łańcuchów. Obrazuje jednak podstawowe składniki wszystkich łańcuchów troficznych.