Wszystkie łańcuchy muszą zaczynać się od organizmów autotroficznych a więc roślin zielonych, bądź przedstawicieli Protista. Organizmy te nazywają się producentami, ponieważ tylko one mogą wytwarzać pokarmy z nieograniczonych surowców. Każdy organizm, np. konik polny, który żywi się bezpośrednio roślinami, nosi nazwę roślinożernego (roślinożercy), czyli jest konsumentem pierwotnym (pierwszego rzędu). Mięsożerne, jak żaby, które żywią się roślinożercami, są konsumentami wtórnymi (drugiego rzędu). Mięsożerne, jak wąż, który zjada konsumentów wtórnych jest konsumentem trzeciego rzędu, i tak dalej. Śmierć na każdym stopniu łańcucha troficznego dostarcza substancji pokarmowych dla reducentów (destruentów), a one uwalniają substancję do ponownego użycia przez producentów. Nasz przykład łańcucha troficznego pokazuje prosty, wyizolowany odcinek w sieci współzależności pokarmowych, występujących w tym szczególnym zespole. Inne organizmy żywiące się roślinami, koniki polne, żaby i węże, wszystkie są zarazem ogniwami w innych łańcuchach pokarmowych. Ponadto różne łańcuchy pokarmowe są ze sobą wzajemnie powiązane. Jastrząb może zjeść mysz polną, żywiącą się chrząszczami, których larwy żywiły się trawą. Dokładne badania wszystkich zależności pokarmowych w zespole ukazują dosyć złożoną sieć pokarmową.