Na życie każdego organizmu wpływa życie innych organizmów. Podobnie jak każdy organizm musi sobie radzić z warunkami swojego środowiska fizycznego, tak samo musi sobie radzić z warunkami, jakie stwarza obecność innych organizmów, czyli z warunkami środowiska biotycznego. Wpływ niektórych składników środowiska biotycznego jest zupełnie bezpośredni. Krowa zginęłaby bez odpowiednich gatunków roślin, którymi się żywi. Gdyby nie było wiciowca Trichonympha. żyjącego w przewodzie pokarmowym termitów nie otrzymywałyby one składników pokarmowych z celulozy, którą pożerają. Inne czynniki środowiska biotycznego nie mają tak bezpośredniego wpływu. Angielski naturalista, współczesny Darwinowi, udramatyzował to zagadnienie powiedzeniem, że potęga Anglii była zależna od jej starych panien. Rozumowanie było następujące. Siła Anglii zależała od jej marynarki, która z kolei zależała od fizycznej kondycji marynarzy. Zabezpieczał to dobry angielski befsztyk, którego dostarczały pod dostatkiem bujne pastwiska porośnięte koniczyną (rośliny motylkowate, a więc bogate w białko). Rozmnażanie koniczyny zależy od zapylania jej przez trzmiele. Gniazda trzmieli niszczą polne myszy. Na polne myszy polują koty, które oczywiście są hodowane przez stare panny. Chociaż ten argument jest nieco humorystyczny, to jednak uświadamia, że każda zmiana następująca w środowisku biotycznym ma nie tylko wpływ bezpośredni (więcej kotów = mniej polnych myszy), lecz także wpływ pośredni oddziałujący na wszystkie zespoły żywych organizmów.